პროგრამის აღწერილობა

ცხრილის დალაგების პროცესი პროგრამაში დაყოფილია ოთხ ძირითად ეტაპად:

ეს ეტაპები თავად პროგრამაში წარმოდგენილია შემდეგი სახით (თანმიმდევრობა დაცულია):

1. ძრითადი მონაცემების შეყვანა (ძირითადი ბაზა):
   ამ ეტაპზე საჭიროა კლასების, საგნებისა და მასწავლებლების მონაცემების შეყვანა, რაც ქმნის პროგრამის სამუშაოდ საჭირო ძირითადი მონაცემების ბაზას


2. მონაცემთა დაჯგუფება:
    ძირითადი ბაზის შექმნის შემდეგ ეტაპზე ხდება კონკრეტული საგნების კონკრეტულ კლასებსა და მასწავლებლებთან დაკავშირება.
   მონაცემთა დაჯგუფება შესაძლებელია როგორც კლასების ასევე მასწავლებლების მიხედვით.


3. შეზღუდვები:
    ამ ეტაპზე შესაძლებელია საგნებისა და მასწავლებლების შეზღუდვების მითითება, რაც გულისხმობს იმ დროის დაფიქსირებას რომელიც არ არის ხელსაყრელი კონკრეტული მასწავლებლისთვის.


4. ცხრილის დალაგება:
    ამ ეტაპზე შესაძლებელია შეყვანილი ინფორმაციის საფუძველზე გაკვეთილების ცხრილის დალაგება ავტომატური ან ნახევრად ავტომატური რეჟიმით. დალაგების შემდგომ კი შესაძლებელია ცხრილის გადატანა ექსელის ან ვებგვერდის სახით.


სისტემაში შესვლა
შესვლა
პაროლის აღდგენა რეგისტრაცია

მთავარიSTC შესახებ © 2011 "Digital Mind" Ltd.