ამ ეტაპისთვის, უკვე შეყვანილი გვაქვს ყველა საჭირო მონაცემი და ვიწყებთ უშუალოდ ცხრილის დალაგების პროცესს. აქვე შეგვიძლია მივუთითოთ დალაგების რამდენიმე პარამეტრი, შემდეგ კი ავტომატურ ან ნახევრად ავტომატურ რეჟიმში დავიწყოთ ცხრილის შედგენა, რის ყველაზე რთულ და შრომატევად ნაწილსაც პროგრამა ძალიან გაგიმარტივებთ.

დამატებითი შეზღუდვები და პარამეტრები

     სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია პროგრამისთვის დამატებითი შეზღუდვების მიცემა, ასევე შეგიძლიათ მიუთითოთ დალაგების პარამეტრები თითოეული კლასისთვის ინდივიდუალურად.

1. დალაგების პარამეტრები კლასებისთვის [ვრცლად]
2. საგნის შეზღუდვა კონკრეტული კლასისთვის [ვრცლად]

გაკვეთილების „ხელით“ დასმა და ავტომატური დალაგება

     მიუხედავად იმისა რომ პროგრამა STC ცხრილს ავტომატურ რეჟიმში ალაგებს, ის საშუალებას გაძლევთ „ხელითაც“ დასვათ გაკვეთილები, ავტომატური დალაგების დაწყებამდეც და დაწყების შემდეგაც.

1. გაკვეთილების წინასწარი დასმა [ვრცლად]

სისტემაში შესვლა
შესვლა
პაროლის აღდგენა რეგისტრაცია

მთავარიSTC შესახებ © 2011 "Digital Mind" Ltd.